HUG - Folding and removable grab bar

Toilet Paper Holder for HUG Folding Grab Bar
Toilet Paper Holder for HUG Folding Grab Bar
Removable Armrest Pad for use with HUG Folding Grab Bars
Removable Armrest Pad for use with HUG Folding Grab Bars
Plate Cover for use with HUG Folding Grab Bars
Plate Cover for use with HUG Folding Grab Bars
Product